Nordkyst Project Center udfører produktudvikling og produktionsudvikling fra idé til færdigt produkt

 

Login

Kontakt

Mail

Menu 
LabVIEW løsninger til mange formål.

Velkommen

Profil

Projektforløb
Kompetencer
Produktionsudvikling
Labview Løsninger
Dataopsamling
Embedded elektronik
Nyhedsbreve
Kontakt
Links
Sitemap
 

Eksempler på udførte labVIEW opgaver:


Styring af flisfyret forgasnings kraft/varmeværk (Igangværende opgave)


Projektomfang: Levering af Styreskabe og labviewstyring med HMI interface.
Labview bliver anvendt til overvågning, styring, dataopsamling og analyse af driftsdata. Kraft/varmeværket består af et flislager og 3 separate flisfyrede enheder som hver har egen Labview styring.Anlægget kan overvåges og programmeres fra touchscreen i kedelrummet på hver unit, på varmemesterkontor eller fra hvilken som helst smartphone eller standardPC på nettet.
Til opgaven anvendes 4 stk. Standard PC, analoge og digitale PCI dataopsamlingskort, serielle kommunikation med modems og energimålere.

Præcisionsudstandsning af huller i folie


Projektomfang: Opbygning af styreskab og HMI og Labviewstyring.
Labview blev anvendt til at styre produktionsudstyr til udstandsning af styrehuller i en ætset coil. Et dobbelt visionsystem blev anvendt til at identificere og koordinatsætte et sigtekorn indenfor +/- 0,01 mm. Herefter blev et stanseværktøj positioneret i forhold til sigtemærkerne, og huller blev udstanset indenfor +/- 0,05 mm. Kapaciteten var udstandsning af 4600 huller/timen i en 0,1-0,4 mm folie. Udstyret blev udviklet på 4 mdr. hvorefter det blev sat ind i 24 timers produktion. Til opgaven anvendes Standard PC med PCI dataopsamlingskort fra National Instruments. Serielle data fra to visionsystemer blev anvendt til at positionere 4 servomotorer.

Hjulopmålingsmaskine til kontrol af serieproduktion


Projektomfang: Opbygning af elektronikdele, styreskab og HMI og Labviewstyring.
Labview blev anvendt til styring og databehandling af en hjulopmålingsmaskine til kvalitetstestning af fælge til større entreprenørmaskiner. Typespecifikke data med tolerancekrav for alle fælge, blev lagt i en database til brug for automatisk omstilling af maskinen. Fælgene blev rullet ind på to roterende valser. Herefter blev fælgen roteret en omgang mens et system af lasere leverede data til en avanceret algoritme i Labviewstyringen,som kunne afgøre om fælgenes rundhed overholdte de fastsatte tolerancer. Alle godkendte fælge fik påført et indslagsmærke i siden. Til opgaven anvendes Standard PC, PCI dataopsamlingskort, Serielle servodrev, analoge optiske afstandsmålere, analoge og digitale motorcontrolere.

Teststand til dataopsamling og kontrol af ventilationskomponenter


Projektomfang: Opbygning af elektronikdele, styreskab og HMI og Labviewstyring.
Labview blev anvendt til styring af blæsere og dataopsamling fra tryktransducere og energimålere til måling af energispecifikke data fra forskellige komponenter til et ventilationssystem. Til opgaven anvendes Standard PC, PCI dataopsamlingskort, Serielle energimålere, analoge tryktransducere.

Prototype kræftcellescanner


Projektomfang: Opbygning af elektronikkabinet, HMI og Labviewstyring.
Meget lig en almindelig CD afspiller blev Labview anvendt til styring, positionering og dataopsamling af et simpelt CD drev, som indeholdt en CD påført celleprøver. Ved hjælp af laser- og optisk udstyr gemte Labviewstyringen lokationer på CD skiven hvor interessante celler siden kunne betragtes i mikroskop. Til opgaven anvendes Standard PC, PCI dataopsamlingskort, Servodrev, Encoder og analoge optiske komponenter.

Prototype til bestemmelse af kimtal i mælk


Projektomfang: Opbygning af elektronikkabinet, HMI og Labviewstyring.
Labview blev i de allertidligste faser brugt til positionering og dosering af mælkeprøver på en drejbar skive..

Dataopsamling for test af blodpumpe til dialyse


Projektomfang: HMI og Labviewstyring, dataanalyse.
Labview blev anvendt til at datalogge tryk og flow oplysninger fra en prototype slangepumpe til dialyseudstyr.

Kongsgaden 22B / 3250 Gilleleje / Danmark / Tlf.: +45 2078 8892 / Email: info@nordkyst.com