Nordkyst Project Center udfører produktudvikling og produktionsudvikling fra idé til færdigt produkt

 

Login

Kontakt

Mail

Menu 
Projektforløb

Velkommen

Profil

Projektforløb
Kompetencer
Produktionsudvikling
Labview Løsninger
Dataopsamling
Embedded elektronik
Nyhedsbreve
Kontakt
Links
Sitemap
 

Nordkyst Project Center kan indgå i en del af et projekt, eller vores kompetencer kan udnyttes ved at lade os løse et projekt fra idé til færdigt produkt.

Et projektforløb kan indeholde en eller flere af nedenstående elementer:Forundersøgelse

I en forundersøgelse defineres en opgave. Opgavens kritiske parametre fastlægges, og det bedømmes hvorvidt opgaven kan løses ud fra kendte teknologier og løsninger. I forbindelse med forundersøgelsen udarbejdes en kravsspecifikation og et tilbud på projektets videre forløb.

Forprojekt

I forprojektet fastlægges de kritiske parametre og opgavens fundament mht. teknologi og løsninger. Forprojektet kan bruges til at indhente tilbud på det færdige projekt og kan således indgå i virksomhedens budgetplanlægning.

Hovedprojekt

Store projekter kan evt. inddeles i mindre projekter hvor det er lønsomt mht. tid og omkostninger. Hovedprojektets forløb fastlægges med milepæle og der aftales et antal statusmøder samt dato for afprøvning af kritiske processer.

Funktionsmodeller og prototyper

Som en del af et forprojekt eller et hovedprojekt kan det være fordelagtigt at udvikle funktionsmodeller eller prototyper hvor nogle af de kritiske parametre afprøves i enten en skala-model eller en simplificeret model.

Aflevering, installering og indkøring

Nogle projekter kan med fordel afprøves eksternt inden den endelige implementering foretages in situ. Indkøring af maskiner og anlæg sker sammen med medarbejdere fra Deres virksomhed for at uddanne personalet så hurtigt som muligt i det nye produktionsudstyr.

Dokumentation

Dokumentationen er en vigtig del af et projekt og det er vigtigt at projektet er veldokumenteret med udgangspunkt i Deres krav til udformningen.

Kontakt Nordkyst Project Center her

Kongsgaden 22B / 3250 Gilleleje / Danmark / Tlf.: +45 2078 8892 / Email: info@nordkyst.com