Nordkyst Project Center udfører produktudvikling og produktionsudvikling fra idé til færdigt produkt

 

Login

Kontakt

Mail

produktionsudvikling og automatiseringskoncepter
produktionsudvikling Menu 
Større effektivitet i produktionen

Produktionsudvikling

Velkommen

Profil

Projektforløb
Kompetencer
Produktionsudvikling
Labview Løsninger
Dataopsamling
Embedded elektronik
Nyhedsbreve
Kontakt
Links
Sitemap
 

Produktionsudvikling (procesudvikling)Nordkyst Project Center kan hjælpe Deres virksomhed med at opbygge eller forbedre produktionsapparatet. Baggrunden for at udvikle produktionsapparatet kan være:

  Minimere spild i produktionen
  Sikre en større effektivitet med samme produktionsudstyr (automatisering)
  Undgå ensartet gentaget arbejde (EGA) eller farlige processer.
  Udarbejde automatiseringskoncepter til vurdering af egnethed, potentiale og økonomiske aspekter.
  Undgå flaskehalse
  Anvende eksisterende produktionsmaskiner til nye produkter.
  Transformere produktionssystemet i henhold til principperne i LEAN
  Frigøre personale til andre opgaver.
  Rationalisering.
Kontakt Nordkyst Project Center her for at drøfte mulighederne for optimering af Deres produktionsapparat.

Kongsgaden 22B / 3250 Gilleleje / Danmark / Tlf.: +45 2078 8892 / Email: info@nordkyst.com