Address: Toftevej 55, 3250 Gilleleje, Danmark

Phone: +45 20788892

Email: info@nordkyst.com

EKSEMPLER PÅ OPGAVER NORDKYST PROJECT CENTER HAR UDFØRT


Proces- og produktionsudvikling

 • Udvikling af diverse maskiner og specialudstyr til produktion og procesindustrien i 2D og 3D CAD
 • Montageledelse og tilsyn i forbindelse med nyopførelse af fabrik for Haldor Topsøe (kontraktansættelse)
 • Konstruktion og udvikling af b.la. ATEX og offshore procesanlæg til Alfa Laval gennem flerårige
  kontraktansættelser
 • Konstruktion og udvikling af mobile procesanlæg til Alfa Laval gennem flerårige
  kontraktansættelse
 • Konstruktion og udvikling af flexible forbindelser til ind- og udløb på Alfa Lavals seperatorer.
 • Konstruktion af Rammer og Platforme til proces maskiner og udstyr i 2D og 3D CAD
 • Udarbejdelse af P&ID samt PFD for kundetilpassede proces løsninger i AutoCAD
 • 3D CAD design og konstruktion af rørsystemer til procesindustrien.
 • 3D CAD design af anlæg til seperation inden for Spildevands rensning, olie- og fødevare seperation.


Apparatteknik og Automation

 • Udvikling af kræftcellescanner (kontraktansættelse)
 • Udvikling af Trådløst alarmsystem med WEB interface til kunde
 • Udvikling af apparat til styring af terapeutisk redsskab (kontraktansættelse)
 • Udvikling af apparat til validerede test applikationer i Labview til analyse af Insulin pen (Novo Hillerød
 • Udvikling og underleverandør af styringer og styringsskabe til flisfyret forgasningsanlæg på
  Herlufsholm skole og gods – Flistilfødningssystem, Fase1 bioforgasningsfyr, Fase2
  biokraftvarmeforgasningsfyr, Alarmsystem med fjernovervågning og Alarmhåndtering.
  Udvikling af diverse LabView applikationer til styring, dataopsamling og overvågning af maskiner
  og udstyr, herunder HMI og dataintegration med andre systeme
 • Teststand til evaluering af udsugningsanlæg (Kontraktansættelse)
 • Præcisionsstandsemaskine til tyndplader med Vision positionering. (Kontraktansættelse)
 • Automatisk maskine til opmåling af rundhed for hjul. (Kontraktansættelse)


Maskinteknik og produktudvikling

 • 2D og 3D Udvikling af diverse maskiner og specialudstyr produktion og procesindustrien
 • Udvikling af maskiner og produktionsudstyr til NKT Flexibles produktion af kabler og rør I
  Kalundborg, herunder b.la. garnviklere, tapeviklere samt føringsveje.
 • Udvikling af maskiner og produktionsudstyr til NKT Cables produktion af kabler og rør I
  Kalundborg, herunder b.la. garnviklere, tapeviklere samt føringsveje.
 • Udvikling af verdenens første vikler til superledende kabler I samarbejde med NKT Research
  Center
 • Efterudvikling, fejlfinding, optimering og indkøring af Junckers A/S nyeste automatiske
  produktionsanlæg til produktion af parketbrædder.
 • Afdelingschef med ansvar for rekruttering af medarbejdere.
 • Udviklingsingeniør med ansvar for udvikling, fremstilling, installation og indkøring af automatiske
  maskiner, produktionsanlæg samt proces- og medikoteknisk udstyr.


Ledelse og tilsyn

 • Montageledelse og tilsyn i forbindelse med nyopførelse af fabrik for Haldor Topsøe (kontraktansættelse)
 • Daglig ledelse af byggefirma med 2-6 ansatte, herunder udarbejdelser af byggetilladelser og tilbud.
  Udarbejdelse af tidsplaner, budgetter og opfølgning.
 • Montageledelse af Draw Works servicering  i Dubai drydocks.
 • Projektledelse
 • Efterudvikling, fejlfinding, optimering og indkøring af Junckers A/S nyeste automatiske
  produktionsanlæg til produktion af parketbrædder.

SLUTKUNDER

Copyright © All Rights Reserved