Address: Toftevej 55, 3250 Gilleleje, Danmark

Phone: +45 20788892

Email: info@nordkyst.com

Med vores baggrund i procesindustrien, kan vi være behjælpelig med de fleste opgaver i forbindelse med proces anlæg.

P&ID (Process / Piping and instrumentation diagram)


Et P&ID er et uvurderligt dokument, allerede inden projektet for alvor går i gang og kan hjælpe til at:


Projektet har klare skillelinjer mellem hvad leverandør og køber er ansvarlig for.

Fastlægge omfanget af udstyr såsom tanke, pumper, maskiner, ventiler, sensorer og procesudstyr..

Rørdimensioner samt materialekvalitet og rør længder kan fastlægges hurtigere.

Omfanget af signaler og kontrolloops, og hvad der kræves af en styring fastlægges.

Klarlægge om området eller delområdet er klassificeret som “Safe area” eller fx. “ATEX”

Beskrive Interconnection

Være et grundlæggende dokument for kommunikation og f.eks. En HAZOP.

Sikre et sikkert vedligeholdelses program (Hvor skal der lukkes af, bypass linier)

En bedre beskrivelse af start- og nedlukningsprocedurer.


Et P&ID sikrer:

At så mange detaljer som muligt inkluderes allerede i startfasen.

Hurtig identifikation af procesudstyr ved hjælp af TAG nummerering.


Der findes mange varianter og detaljeringsgrader af P&ID, men de fleste følger standarder som ISO 14617-6 eller ANSI/ISA 5.1


Et P&ID kan med fordel suppleres af et PFD (Process Flow Diagram) Der med eventuelt flere cases, fastlægger kapaciteten af en procesanlæg.


Herunder et eksempel på et PID på et mobilt Procesanlæg


Copyright © All Rights Reserved